บริษัท เจียไต๋ จำกัด
 
เกษตรครบวงจร
  1.พนักงานส่งเสริมการขาย  
  2.พนักงานขาย    
  3.พนักงานขายเงินสด    
  4.พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์    
  5.พนักงานบริการการขาย    
  6.พนักงาน Credit Control    
  7.พนักงานคลังสินค้า    
  8.นักวิชาการปรับปรุงพันธุ์    
9.พนักงานควบคุมคุณภาพ    
     

Copyright 2012@ FortuneTown